Cookieverklaring De Romph Opticiens

Deze cookieverklaring geldt alleen voor De Romph Opticiens, gevestigd in Waddinxveen. De Romph Opticiens maakt op haar website gebruik van cookies om jouw websitebezoek te optimaliseren.

1. Het gebruik van cookies
Wat zijn cookies?

Cookies zijn stukjes informatie die door je internetbrowser worden opgeslagen op jouw computer. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Doelen bij het gebruik van cookies:

 1. voorkeuren op te slaan tijdens jouw websitebezoek en enige tijd daarna;
 2. het gebruiksgemak van de website te verbeteren;
 3. je de mogelijkheid bieden jouw voorkeuren te onthouden;
 4. statistieken over jouw websitegebruik te verzamelen;

2. Soorten cookies en hun doelstellingen
Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies die om technische redenen nodig zijn om onze diensten beschikbaar te kunnen stellen en om de functionaliteit van onze website te verbeteren. Het gaat hierbij om summiere en geanonimiseerde informatie. Wij gebruiken deze cookies om het gemak van onze websitebezoekers te optimaliseren.

Analytische cookies (Google Analytics & Snoobi)

Daarnaast gebruiken wij Google Analytics en Snoobi om websitegedrag van onze bezoekers en bezoekersaantallen bij te houden en op basis hiervan eerdere bezoekers opnieuw te kunnen bereiken. 

Vanaf juli 2023 is het Data Privacy Framework (hierna ”DPF”) van toepassing op Google.

Het DPF zorgt voor een veilige doorgifte van persoonsgegevens tussen de EER en de VS.  Van organisaties, die opgenomen zijn in de DPF lijst, mag uitgegaan worden van een goed privacy beveiligingsniveau conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Google kan de verkregen informatie aan derden verstrekken indien Google de informatie door derden laat verwerken of hiertoe wettelijk wordt verplicht. Hier hebben wij geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming verleend om de verkregen informatie uit de Google Analytics-cookies te gebruiken voor andere Google-diensten. 

3. Toestemming voor het gebruik van cookies
Wij delen bezoekers bij hun eerste bezoek mede dat wij cookies gebruiken op onze website. Voor het gebruik van deze cookies hebben wij echter geen toestemming nodig. 

Het is mogelijk de instellingen van je browser zodanig in te stellen dat er geen informatie op jouw computer wordt opgeslagen, of dat je voorafgaand wordt geïnformeerd over het gebruik van deze cookies. 

4. Cookies van derden
Op onze website bevindt zich content van derde partijen, zoals widgets die leiden naar Facebook en Instagram. Voor het privacybeleid van derden die cookies op onze website plaatsen verwijzen wij je door naar de privacy- en cookieverklaring van deze derden.

5. Grondslag van de verwerking
Grondslagen voor de verwerking van de persoonsgegevens op grond van de AVG zijn:

 1. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; of
 2. wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking; of
 3. je hebt toestemming verleend voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

6. Jouw privacy rechten
Je hebt als betrokkene onder de AVG de volgende rechten:

 • recht op inzage van jouw persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien er sprake is van een wettelijke bewaarplicht worden de persoonsgegevens direct na het verstrijken van deze bewaarplicht verwijderd;
 • recht op correctie op beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 • recht op dataportabiliteit (het recht om persoonsgegevens over te dragen);
 • recht om vergeten te worden;
 • recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Je kunt jouw verzoek om gebruik te maken van deze rechten met toelichting sturen naar info@deromphopticiens.nl. Bij de behandeling van het verzoek maken wij gebruik van de wettelijke mogelijkheden om deze in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing zullen wij deze deugdelijk aan je motiveren. 

Indien wij optreden als verwerker van jouw persoonsgegevens en een andere partij als de verwerkingsverantwoordelijke, zullen wij jouw verzoek zo snel mogelijk doorzetten naar de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke. 

7. Cookies blokkeren of verwijderen
Je kunt ervoor kiezen om geen toestemming te verlenen voor het gebruik van cookies. Je kunt cookies ook blokkeren of verwijderen via jouw browserinstellingen. Het verschilt per browser hoe je dit moet aanpakken. Je kunt hierover uitleg vinden in de help-functie van je browser. Indien je ervoor kiest om cookies te weigeren, blokkeren of verwijderen kan dit tot gevolg hebben dat onze website minder goed werkt.

8. Wijziging cookieverklaring
De Romph Opticiens behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze cookieverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG en andere wetgeving rondom cookies. Op onze website vind je de meest actuele versie van de cookieverklaring. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatst gepubliceerde cookieverklaring op onze website.

9. Slot
Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via info@romphopticiens.nl of bel naar 0182-611004

De Romph Opticiens 

Oktober 2023